Austeritate pentru români, milioane pentru Ucraina!

București, 08 decembrie 2023 – Partidul ARCA Națiunii Române exprimă profundul său dezacord față de votul exprimat în Parlamentul României prin care, în ciuda problemelor uriașe și urgente cu care se confruntă cetățenii României în acest început de iarnă (pensiile mizere ale bătrânilor, austeritate, fondurile insuficiente pentru medicamente, facturile uriașe de încălzire și energie, falimentarea efectivă a fermierilor români prin “autorizarea” necondiționată a importului cerealelor și zahărului ucrainean – deși toate celelalte țări vecine din Uniunea Europeană și NATO, adică Polonia, Ungaria, Slovacia – țări cu o situație economică incomparabil mai bună decât a României la acest moment istoric, au blocat integral accesul și așa-zisul “tranzit” al cerealelor și zahărului ucrainean pe piețele lor, protejându-și fermierii și producția agricolă proprie), acest Parlament anti-național, în mod incredibil, nu numai că urmează a da liber guvernului odios PSD/PNL să aloce din proprie inițiativă un sprijin financiar substanțial din bugetul amărât și auster al României, în cuantum de 50 de milioane de euro Ucrainei, dar și acceptă, fără nicio obiecție, o nouă sumă ce se preconizează că ar putea fi majorată considerabil, conform unui “acord confidențial încheiat cu Comisia Europeană”.

Faptul ca această decizie a fost luată de majoritatea PSD, PNL (că alăturarea partidelor anti-naționale USR și REPER nu mai uimește pe nimeni – nu mai departe de acum 2 săptămâni aceste “partide” conduse de dl. Julien Cioloș, au votat în Parlamentul European împotriva Constituției României și a Națiunii Române), face ca Partidul ARCA Națiunii Române să considere că este absolut de neacceptat și profund dezamăgitor că aceste partide parlamentare au ales să aloce resurse financiare semnificative către o entitate străină, în prag de iarna, în detrimentul nevoilor urgente ale propriilor cetățeni, ale pensionarilor români și în general al intereselor naționale esențiale.

În contextul actual, în care România se confruntă cu numeroase provocări economice și sociale, este greu de înțeles cum liderii politici ai partidelor din arcul guvernamental pot justifica alocarea acestei sume către Ucraina. Cu toate că susținerea țărilor vecine poate fi înțeleasă și chiar încurajată în anumite circumstanțe (cum sunt războaiele actuale din Israel și Ucraina), este de necontestat faptul că prioritățile naționale trebuie să rămână exclusiv în cadrul granițelor naționale, mai ales atunci când propria țară se confruntă cu austeritate agresivă și dificultăți majore de ordin economic și social. De ce România marșează la aceste acte de “generozitate” antinațională, deși celelalte țări din UE și NATO (Polonia, Slovacia și Ungaria) își protejează necondiționat doar interesele naționale, rămâne întrebarea majoră la care dl. Ciolacu va trebui să răspundă, mai devreme sau mai târziu.

Partidul ARCA Națiunii Române atrage repetat atenția asupra inconștienței parlamentarilor care, în loc să își îndrepte atenția și resursele către rezolvarea problemelor interne critice, sociale și economice, aleg să ofere sprijin financiar substanțial unei entități statale străine. În timp ce guvernarea PSD-PNL a falimentat agricultorii români prin politici economice și agricole vădit îndreptate împotriva agenților economici români (prin importul necondiționat de cereale și zahăr ucrainian), parlamentarii puterii par să ignore suferința propriilor cetățeni (pensionari) și să voteze cu o crasă ignoranță și nepăsare pentru alocarea de fonduri unor entități statale străine.

Această poziție este profund contrastantă cu însăși poziția clară și fără echivoc a Congresului American care, prin vocea Președintelui său dl. Mike Johnson declara următoarele referitor la prioritizarea protejării granițelor americane amenințate de imigrația masivă din sud, față de finanțarea necondiționată a războiului din Ucraina“.

“The open US border is an unconscionable and unsustainable catastrophe, and we have a moral responsibility to insist this madness stops immediately.
Republicans have said that they would not support Ukraine funding unless there is first funding to secure the southern border” – “O graniță deschisă a SUA este o catastrofă inadmisibilă și nesustenabilă și avem responsabilitatea morală de a insista că această nebunie trebuie oprită imediat.
Republicanii au spus că nu vor sprijini finanțarea Ucrainei decât dacă există mai întâi o finanțare pentru a securiza granița de sud.” (FoxNews – 6 decembrie 2023)

De ce în Congresul American se poate susține această poziție rațională și patriotică, iar Parlamentul României PSD/PNL și guvernul dlui. Ciolacu își bate joc (la modul concret) de interesele economice și sociale ale propriului popor în condiții de cruntă austeritate?

Este important de subliniat că această decizie nu va afecta doar bugetul național, ci va avea consecințe directe asupra vieții cotidiene a cetățenilor români. În condițiile în care se cere solidaritate națională, este mai mult decât regretabil că liderii politici nu au în vedere prioritățile interne și că acordă o atenție deosebită finanțării unor entități statale străine (fie ea și Ucraina), în loc să își îndeplinească obligațiile față de cetățenii pe care îi reprezintă.

„Partidul ARCA Națiunii Române cere partidelor PSD și PNL să își reevalueze prioritățile și să își îndrepte eforturile către problemele interne urgente, în loc să contribuie la agravarea situației economice și sociale a țării prin alocarea nejustificată de resurse financiare și materiale către Ucraina, în contextul în care statul român nu reușește să găsească bani nici măcar pentru indexarea absolut necesară a pensiilor și a salariilor profesorilor. Este momentul ca dublul standard în favoarea oricăror entități străine (fie ele și state în război precum Ucraina) să înceteze. taxele și impozitele plătite de români trebuie să fie folosite în primul rând în interesul acestora și categoric la acest moment istoric România nu are nici pe departe capabilitățile financiare pentru a proteja interesele unor entități străine, în fața problemelor grave ale cetățenilor români. Exemplul poziției raționale și patriotice a Congresului Statelor Unite ale Americii ar trebui să fie un model pentru Parlamentul României și aplicat în mod absolut similar” – a declarat Corina Pânzaru, președinte executiv al Partidului ARCA Națiunii Române.

Partidul ARCA Națiunii Române reafirmă angajamentul său față de interesele naționale și va continua să lupte pentru binele și prosperitatea poporului român.

Biroul de presă
Partidul ARCA Națiunii Române