Autonomia Ținutului Secuiesc trebuie respinsă!

București, 27 decembrie 2023 – Partidul ARCA Națiunii Române își exprimă dezacordul față de demersul deputaților UDMR Kulcsar Terza Joszef Gyorgy și Zakarias Zoltan privind proiectele legislative de autonomie pentru Ținutul Secuiesc și autonomia culturală a comunității maghiare din România.

Considerăm că aceste inițiative sunt în totală contradicție cu principiile fundamentale ale Statului Român și reprezintă o amenințare la adresa suveranității teritoriale a țării noastre. Partidul ARCA Națiunii Române respinge categoric orice încercare de divizare a României și susține integritatea și unitatea națională.

În contextul actual, în care ar trebui să consolidăm solidaritatea și să promovăm valorile comune ale națiunii române, aceste proiecte de autonomie subminează coeziunea socială și vulnerabilizează România. Prin promovarea unor astfel de inițiative, deputații UDMR transmit un mesaj de divizare și segregare, care contravine spiritului de unitate al României.

Partidul ARCA Națiunii Române reafirmă că România este o țară unitară, în care toți cetățenii au drepturi și responsabilități egale. Autonomia teritorială ar crea un precedent periculos, deschizând calea către divizarea țării și slăbirea coeziunii naționale. În plus, aceste proiecte sunt neconstituționale și încalcă principiile fundamentale ale Constituției României.

Partidul ARCA Națiunii Române solicită cu fermitate Parlamentului României respingerea acestor proiecte legislative și menținerea unității teritoriale. Este esențial să ne concentrăm eforturile asupra problemelor reale cu care se confruntă societatea românească și să promovăm unitatea în diversitate, respectând totodată principiile fundamentale și valorile tradiționale ale Statului Român.

Partidul ARCA Națiunii Române reafirmă angajamentul său pentru susținerea integrității teritoriale a României și pentru promovarea unei societăți armonioase, în care diversitatea culturală să fie un element de îmbogățire și nu de divizare.

Biroul de presă
Partidul ARCA Națiunii Române