SCRISOARE DESCHISĂ

Stimate domnule judecător Marian Enache, Președintele Curții Constituționale a României,

Prin prezenta scrisoare deschisă, Partidul Arca Națiunii Române dorește să vă aducă în atenție fapte care pot fi clar asimilate drept acte de trădare flagrantă a intereselor României, săvârșită de către 7 cetățeni români, parlamentari în cadrul Parlamentului European, faptă care afectează integritatea și securitatea națională a României.
În calitate de Președinte al Curții Constituționale a României, sunteți un garant al respectării Constituției și al statului de drept, și, pe această cale, ne adresăm dumneavoastră cu solicitarea solemnă de a analiza posibilitatea scoaterii în afara legii, în regim de urgență, a partidelor politice USR și REPER, ca urmare a săvârșirii faptei de trădare a interesului național prin aservire faţă de o putere străină.

În opinia noastră, este mai mult decât evident că, prin votul acordat de către așa-zișii “europarlamentari români” (Vlad-Marius BOTOȘ – USR, Julien CIOLOȘ – REPER, Vlad GHEORGHE – USR, Alin MITUȚĂ – REPER, Dragoș PÎSLARU – REPER, Ramona STRUGARIU – REPER, Dragoș TUDORACHE – REPER), membri ai partidelor anterior menționate, pentru adoptarea raportului privind modificarea tratatelor Uniunii Europene, a fost de facto, cedată integral suveranitatea României așa cum a fost ea statutată prin Constituția României !

Mai precis, prin rezoluția Parlamentului European din 21 noiembrie 2023 se renunță, în fapt, la suveranitatea statelor membre, iar Uniunea Europeană se transformă dintr-o comunitate de state suverane într-o federație de teritorii, guvernată discreționar de așa-zisa “Comisie Europeană”, în realitate un guvern ilegitim, neales de nimeni, peste toate țările ce formează azi Uniunea Europeană. Nu în ultimul rând, reducerea numărului de comisari europeni la 15 (adică renunțarea la principiul conform căruia fiecare țară are dreptul la un comisar) și renunțarea la dreptul fundamental de “veto” al țărilor membre, creează un grup de super-state mari în interiorul UE și diluează, până la disoluție drepturile statelor mici și medii de a-și apăra interesele naționale, care șn multe cazuri nu corespund cu interesele țărilor mari.

Reamintim aici, că la momentul referendumului pentru intrarea României în UE, poporul român a votat pentru o asociere de state suverane și nu pentru un stat federal.

De asemenea, considerăm că însăși instituția pe care o reprezentați va fi prima si cea mai grav afectată prin faptul că, odată ce Curtea Constituțională a României precum și întreg sistemul legislativ devine inferior, în raport de subordonare completă cu deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene și a organismelor europene, Curtea Constituțională în România, precum și Înalta Curte de Casație și Justiție a României, vor avea doar un rol decorativ!

În subsidiar, considerăm că este tot o faptă de trădare a interesului național votul acordat de cei 7 așa-ziși “europarlamentarii români” pentru înlocuirea sintagmei „egalitate între femei și bărbați” cu „egalitate de gen”. Altfel spus, România, o țară tradițional și majoritar creștina și ortodoxă, este obligată să recunoască, forțat și pe ușa din dos, drepturile comunității LGBTQIA+ și să accepte nu numai căsătoria persoanelor de același sex dar, în consecință, adopția fără limită a copiilor români de către cuplurile homosexuale din toată Europa, fără ca ratificarea acestor lucruri sensibile pentru toți românii, să se facă printr-un referendum național, astfel încât fiecare cetățean român să-și poată spune cuvântul și să decidă în aceste spețe de interes major.

Partidul ARCA Națiunii Române prin toată poziția și activitatea sa politică se bazează pe articolul 2 al Constituției României care consacră, clar și ne-negociabil, principiul suveranității naționale și al independenței statului. Orice acțiune care amenință aceste principii ar trebui tratată cu cea mai mare seriozitate și severitate.
Într-o perioadă în care România se confruntă cu provocări interne și externe complexe (vezi războaiele din Israel și Ucraina), este de o importanță crucială să avem lideri politici care să acționeze exclusiv în interesul național și să își respecte angajamentele și jurământul depus pe Constituția Naționala, față de cetățeni romani.
Orice derapaj trebuie sancționat prompt în cel mai dur mod! Constituția Naționala nu este negociabilă, nici măcar pentru așa-zisul “cetățean român” Julien Cioloș, inițiatorul și motorul acestor acte în Parlamentul European; acte ce sunt clar asimilate celor de trădare națională a României.

Considerăm că trădarea intereselor naționale nu trebuie tolerată și că, în conformitate prevederile art. 40 din Constituție, coroborat cu prevederile Legii 14/2003, Curtea Constituțională ar trebui să examineze cu atenție comportamentul partidelor politice USR si REPER, să ia măsuri în consecință și să dispună dizolvarea și implicit radierea in regim de urgenta a acestora din Registrul Partidelor Politice de pe lângă Tribunalul București.

Sperăm că veți lua în considerare această solicitare cu responsabilitate și că veți acționa în conformitate cu rolul dumneavoastră vital în protejarea statului de drept și a valorilor fundamentale ale națiunii noastre, clare si ne-nrgociabile, dând dovadă de rigoarea și fermitatea necesară în aceste momente istorice.

Cu deosebit respect,
Corina Pânzaru
Președinte Executiv al Partidului Arca Națiunii Române